Cenník

Kompletný cenník darčekových krabičiek Truckbox a ostatných služieb spojených s ich produkciou je nižšie k stiahnutiu.

Dodacie podmienky

Termín dodania je 4 kalendárne týždne od finálneho odsúhlasenia grafického návrhu a splnenie platobných podmienok.

Platobné podmienky

Preddavku 50% pred zadaním zákazky do výroby. Doplatok 50% pred odovzdaním hotové zákazky.