Ochrana

Konstrukční a technické provedení krabice TRUCKBOX® je chráněno Užitným vzorem.
Právo na jeho užívání má výhradně Troll CD, s.r.o.
Název TRUCKBOX® je pod Ochrannou známkou.
Právo na jeho užívání má výhradně Troll CD, s.r.o.
Veškeré materiály použité na www.truckbox.cz jsou duševním vlastnictvím Troll CD, s.r.o.