Blog

Rozšíření stávajícího sortimentu zavedeného produktu přináší vždy očekávání na obou stranách, jak ze strany výrobce, který doufá ve spokojenost stávajících zákazníků a "přilákání" nových, které dosavadní produktová řada neoslovila, tak ze strany zákazníka, který vždy očekává změnu, zlepšení, inovaci, atd. Na jaře 2020 jsme rozšířili sortiment...

Každá větší vesnička má v dnešní době hasičský sbor, ať už profesionální nebo dobrovolný. Hasiči jsou po dlouhá léta nedílnou a neopominutelnou součástí spolkového života obce. Podílejí se nejen na ochraně obyvatel a jejich majetku, ale významně přispívají i k jejímu kulturnímu a zábavnímu vyžití. Věnují se dětem a mládeži, dozorují kulturní a...