Zásady zpracování osobních dat

Obecný pokyn a povinné informace

Jmenování správce

Správcem odpovědným za zpracování osobních údajů na této webové stránce je:

Troll CD s.r.o.
Petr Lála
Pšenčíkova 677/18
14200 Praha

Správce rozhodne sám nebo společně s jinými o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, kontaktních údajů, atd.).

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Některé procesy zpracování osobních údajů jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pro odvolání postačí oznámení e-mailem bez nutnosti předepsané formy. Zákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo na stížnost u příslušného dozorového úřadu

Jako dotčené osobě vám v případě porušení předpisů týkajících se ochrany osobních údajů přísluší právo na stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem v otázkách ochrany osobních údajů je zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů té spolkové země, ve které se nachází sídlo firmy. Následující odkaz nabízí seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo, aby vám nebo třetí osobě byly předány osobní údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy. Tyto údaje jsou poskytnuty ve strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos údajů jinému správci, je toto provedeno pouze v případě, kdy je to technicky proveditelné.

Právo na informace, opravu, blokování, výmaz

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, o jejich původu a příjemcích, účelu zpracování údajů a případně právo na opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů. V těchto a dalších otázkách, které se týkají osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v oddíle Impressum.

Šifrování SSL, resp. TLS

Z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu důvěrných obsahů, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá naše webová stránka šifrování SSL, resp. TLS. Údaje, které jsou předávány přes tyto webové stránky, tak nejsou pro třetí osoby čitelné. Zašifrované spojení poznáte podle "https://" v adresním řádku svého prohlížeče a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Protokolové soubory serveru

V protokolových souborech serveru poskytovatel webových stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jde o:

  • navštívené stránky na naší doméně
  • datum a čas požadavku na serveru
  • typ prohlížeče a jeho verzi
  • použitý operační systém
  • URL referer
  • hostname přístupového počítače
  • IP adresu

Tyto údaje nejsou spojovány s jinými zdroji údajů. Ke zpracování údajů dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, kterým se povoluje zpracování údajů ke splnění smlouvy nebo k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy.

Kontaktní formulář

Údaje předané prostřednictvím kontaktního formuláře jsou ukládány spolu s vašimi kontaktními údaji, aby mohly být zpracovány vaše dotazy nebo aby byly tyto údaje k dispozici pro následné dotazy. Bez vašeho souhlasu nedochází k dalšímu předávání těchto údajů.

Ke zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře dochází výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pro odvolání postačí oznámení e-mailem bez nutnosti předepsané formy. Zákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo před odvoláním, zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje předané prostřednictvím kontaktního formuláře u nás zůstávají uloženy, dokud nezažádáte o jejich výmaz, neodvoláte souhlas s uložením nebo dokud nepomine nutnost jejich uložení. Závazná zákonná ustanovení - zejména doba uložení údajů - zůstávají nedotčena.

YouTube

Pro integraci a zobrazení videoobsahů využívá naše webová stránka plugin z YouTube. Poskytovatelem tohoto videoportálu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Při načtení stránky s integrovaným pluginem YouTube dochází k vytvoření spojení se servery YouTube. YouTube se tak dozví, které naše stránky jste načetli.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube vaše vyhledávání přiřadit přímo k vašemu osobnímu profilu. Předchozím odhlášením můžete této možnosti zamezit.

YouTube je používán v zájmu odpovídajícího zobrazení našich on-line nabídek. Toto představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Podrobné informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

Naše webové stránky používají cookies. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá na vašem koncovém zařízení. Cookies pomáhají k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější.

U některých cookies se jedná o tzv. session cookies. Takovéto cookies se po ukončení vaší práce s prohlížečem samy vymažou. Jiné cookies naproti tomu zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je sami nevymažete. Takovéto cookies nám pomohou s vaší identifikaci v případě vašeho návratu na naše webové stránky.

Pomocí moderního webového prohlížeče můžete ukládání cookies kontrolovat, omezit nebo zakázat. Mnohé webové prohlížeče mohou být nakonfigurovány tak, aby se cookies při uzavření programu samy vymazaly. Deaktivace cookies může mít za následek omezení funkcí naší webové stránky.

Ukládání cookies, které jsou nutné k provedení elektronických komunikačních procesů nebo k poskytnutí určitých vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního koše), je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jako provozovatel této webové stránky máme oprávněný zájem na ukládání cookies za účelem technicky bezchybného a bezproblémového poskytování svých služeb. Pokud dochází k používání jiných cookies (např. pro funkce analýzy), jsou tyto cookies v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeny zvlášť.

Google Analytics

Naše webová stránka využívá funkce webové analýzy Google Analytics. Poskytovatelem služby webové analýzy je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá cookies. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá na vašem koncovém zařízení a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace o vašem používání našich webových stránek vytvořené pomocí cookies jsou přeneseny na server Google a jsou zde uloženy. Server se zpravidla nachází v USA.

K ukládání cookies Google Analytics dochází na základě čl. 6 odst. 1, písm. f GDPR. Jako provozovatel těchto webových stránek máme oprávněný zájem na analýze chování uživatele, aby byla optimalizována naše webová nabídka a příp. také reklama.

Anonymizace IP adresy

Používáme službu Google Analytics ve spojení s funkcí anonymizace IP adresy. Tato funkce zajistí, aby Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem do USA zkrátil. Ve výjimečných případech se může stát, že Google přenese úplnou IP adresu na server v USA, kde ji zkrátí. Společnost Google v našem pověření tyto informace využije k tomu, aby vyhodnotila vaše používání webových stránek, sestavila přehledy o aktivitách na webových stránkách a aby nám poskytla další služby související s používáním webových stránek a internetu. Nedochází k žádnému spojování IP adresy předávané službou Google Analytics s jinými údaji Google.

Plugin prohlížeče

Existuje možnost zamezit ukládání cookies vaším webovým prohlížečem. Tím však mohou být omezeny některé funkce našich webových stránek. Stejně tak můžete zamítnout zaznamenávání údajů týkajících se svého používání webových stránek včetně své IP adresy spolu s následným zpracováním ze strany společnosti Google. Toho dosáhnete tím, že přes níže uvedený odkaz stáhnete a instalujete plugin prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti zaznamenávání údajů

Zaznamenávání svých údajů prostřednictvím služby Google Analytics můžete zamezit kliknutím na následující odkaz. Tím dojde k uložení opt-out cookie, které zabrání zaznamenávání vašich údajů při budoucích návštěvách našich webových stránek: Deaktivace Google Analytics.

Podrobné informace o tom, jak je prostřednictvím služby Google Analytics nakládáno s uživatelskými údaji, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Pověření ke zpracování

Aby byly kompletně splněny zákonné předpisy týkající se ochrany osobních údajů, uzavřeli jsme se společností Google smlouvu o zpracování osobních údajů.

Demografická charakteristika služby Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce demografické charakteristiky služby Google Analytics. Pomocí ní je možné sestavovat zprávy, které obsahují údaje o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z reklamy společnosti Google, zohledňující preference, a z návštěvnických údajů jiných poskytovatelů. Přiřazení těchto údajů určité osobě není možné. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat. Na svém účtu u Googlu můžete deaktivaci provést pomocí nastavení reklam nebo tím, že zcela zakážete zaznamenávání svých údajů prostřednictvím služby Google Analytics, jak je uvedeno v bodě "Námitka proti zaznamenávání údajů".

Google AdWords a Google Conversion-Tracking

Naše webové stránky používají Google AdWords. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

AdWord je on-line reklamní program. V rámci tohoto on-line reklamního programu pracujeme se sledováním konverzí. Po kliknutí na reklamu zapnutou společností Google je uložen soubor cookie pro sledování konverzí. Jedná se o malé textové soubory, které váš webový prohlížeč ukládá na vašem koncovém zařízení. Cookies Google AdWords ztrácejí po 30 dnech svoji platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatele. Podle souboru cookie může být společností Google a námi identifikováno, že jste klikli na reklamu a byli jste přesměrováni na naše webové stránky.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Cookies nemohou být přes webové stránky sledovány zákazníky AdWords. Pomocí conversion cookies jsou sestavovány statistiky konverzí pro zákazníky AdWords, kteří používají sledování konverzí. Zákazníci AdWords tak zjistí, kolik uživatelů kliklo na jejich reklamu a bylo přesměrováno na stránky se značkou sledování konverzí. Zákazníci AdWords však neobdrží žádné informace, které umožňují osobní identifikaci uživatelů. Pokud se nechcete do sledování zapojit, můžete používání zamítnout. K tomuto účelu musí být deaktivováno conversion cookie v uživatelském nastavení vašeho prohlížeče. Nedochází tak ani k zapojení do statistik sledování konverzí.

K ukládání "conversion cookies" dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Jako provozovatel těchto webových stránek máme oprávněný zájem na analýze chování uživatele, aby tak byla optimalizována naše webová nabídka a reklama.

Více informací týkajících se Google AdWords a Google Conversion Tracking naleznete v ustanoveních o ochraně osobních údajů Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Pomocí moderního webového prohlížeče můžete ukládání cookies kontrolovat, omezit nebo zakázat. Deaktivace cookies může mít za následek omezení funkcí naší webové stránky.