Ochrana

  • Konstrukční a technické provedení krabice TRUCKBOX® je chráněno Užitným vzorem.
  • Právo na jeho užívání má výhradně Troll CD, s.r.o.Název TRUCKBOX® je pod Ochrannou známkou.
  • Právo na jeho užívání má výhradně Troll CD, s.r.o.
  • Veškeré materiály použité na www.truckbox.cz jsou duševním vlastnictvím Troll CD, s.r.o.